تبلیغات
آرشیو کامل ترجمه ی اهنگهای خارجی - Translations 17

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


آرشیو کامل ترجمه ی اهنگهای خارجی
 
لطفا برای پیدا کردن ترجمه هایی که میخواین به قسمت صفحات جانبی برید.

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 شهریور 1390 توسط هلیا .س

سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم به همه!

امیدوارم خوب باشید دوستان...


He Won't Go lyrics
Adele
Translated by:Helia.S

Some say I'll be better without you,
بعضیا میگن بهتره بدون تو زندگی کنم
But they don't know you like I do,
اما اونا اونطور که من تو رو میشناسم تو رو نمیشناسن
Or at least the sides I thought I knew,
یا حداقل چیزایی که من در مورد تو میدونم نمیدونن
I can't bear this time,
دیگه نمیتونم تحمل کنم
It drags on as I lose my mind,
این افکار منو به سمت خودشون میکشن و منو دیوونه میکنن
Reminded by things I find,
با چیزایی که فهمیدم همش به من یاد اوری میشن
Like notes and clothes you've left behind,
مثل نوشته ها و لباسهایی که جا گذاشتی
Wake me up, wake me up when all is done,
هر وقت همه چی تموم شد منو بیدار کن
I won't rise until this battle's won,
من تا وقتی که این جنگ تموم شه بیدا نمیشم
My dignity's become undone,
وقار من از بین رفته

But I won't go,
اما من نمیرم
I can't do it on my own,
من نمیتونم تنهایی تمومش کنم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
I'm willing to take the risk,
دلم میخواد ریسک کنم
I won't go,
من نمیرم
I can't do it on my own,
نمیتونم به تنهایی انجامش بدم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه
I'm willing to take the risk,
من میخوام ریسک کنم

So petrified, I'm so scared to step into this ride,
ماتم برده از قدم گذاشتن تو این راه واهمه دارم
What if I lose my heart and fail, declined,
اگه قلبم شکست بخوره و رد بشم چی؟
I won't forgive me if I give up trying,
اما اگه تمام تلاشمو نکنم خودمو نمیبخشم
I heard his voice today,
امروز این صدا رو شنیدم
I didn't know a single word he said,
حتی یکی از حرفایی که گفت رو هم نفهمیدم
Not one resemblance to the man I met,
هیچ شباهتی با مردی که باهاش اشنا شدم نداره
Just a vacant broken boy instead,
به جاش یه پسر تو خالی و دل شکسته اس

But I won't go,
اما من نمیرم
I can't do it on my own,
من نمیتونم تنهایی انجامش بدم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
I'm willing to take the risk,
من میخوام ریسک کنم
I won't go,
من نمیرم
I can't do it on my own,
من نمیتونم خودم تمومش کنم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
I am willing to take the risk,
من میخوام ریسک کنم

There will be times, we'll try and give it up,
زمانهایی هستن که ما تلاش میکنیم و بعدش تسلیم میشیم
Bursting at the seams, no doubt,
بدون هیچ شکی توی شکاف ها متلاشی میشیم.
We'll almost fall apart, then burn to pieces,
ما تقریبا از پا می افتیم و میسوزیم
So watch them turn to dust,
و خودمون خاکستر شدنمون رو نگاه میکنیم
But nothing will ever taint us,
اما هیچ چیز هیچوقت بهمون صدمه نمیزنه

I won't go,
من نمیرم
I can't do it on my own,
من نمیتونم تنهایی تمومش کنم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نسیت پس چیه؟
I'm willing to take the risk,
میخوام ریسک کنم
I won't go,
من نمیرم
I can't do it on my own,
نمیتونم تنهایی انجامش بدم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
I am willing to take the risk,
من میخوام ریسک کنم

Will he, will he still remember me?
اون هنوز منو به یاد میاره؟
Will he still love me even when he's free?
حتی وقتی تعهدی به هم نداریم هم منو دوست داره؟
Or will he go back to the place where he will choose the poison over me?
یا به همون جای قبلی بر میگرده و زهر رو به جای من انتخاب میکنه
When we spoke yesterday,
وقتی دیروز با هم حرف میزدیم
He said to hold my breath and sit and wait,
بهم گفت نفسم رو تو سینه حبس کنم و بشینم و منتظر بمونم
I'll be home so soon, I won't be late,
گفت خیلی زود به خونه برمیگردم قول میدم دیر نکنم

He won't go,
اون نمیره
He can't do it on his own,
اون نمیتونه تنهایی زندگی کنه
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
He's willing to take the risk,
اون میخواد ریسک کنه
So I won't go,
پس منم نمیرم
He can't do it on his own,
اون نمیتونه تنهایی تمومش کنه
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
I'm willing to take the risk,
من میخوام ریسک کنم

'Cause he won't go,
چون من نمیرم
He can't do it on his own,
اون نمیتونه تنهایی زندگی کنه
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
We're willing to take the risk,
ما میخوایم ریسک کنیم
I won't go,
من نمیرم
I can't do it on my own,
من نمیتونم تنهایی زندگی کنم
If this ain't love, then what is?
اگه این عشق نیست پس چیه؟
I'm willing to take the risk.
میخوام ریسک کنم


Get Back lyrics
Demi Lovato
Translated by:Helia.S

Don't walk away
اینبار
Like you always do
مثل همیشه که منو ترک میکنی
This time
نرو

Baby you're the only thing
عزیزم تو تنها چیزی هستی
That's been
که
On my mind
تو ذهنمه

Ever since you've left
از وقتی رفتی
I've been a mess
من به هم ریختم
(You won't answer)
تو
(Your phone)
تلفنتو جواب نمیدی

I'll say it once
من فقط یه بار میگم
And I'll leave you alone
و میذارم خودت تصمیم بگیری
But I gotta let you know
اما میخوام بدونی

I wanna get back
من میخوام
To the old days
به روزای گذشته برگردم
When the phone
وقتی که
Would ring
تلفن زنگ میزد
And I knew it
و من میدونستم
Was you
که تو پشت خطی

I wanna talk back
من میخوام با گذشته ها حرف بزنم
And get yelled at
و تو سرم داد بزنی
Fight for nothing
و به خاطر هیچی باهام دعوا کنی
Like we used to
مثل قبلا

Oh, kiss me
منو ببوس
Like you mean it
به معنای واقعی
Like you miss me
طوری که بفهمم دلت برام تنگ شده
Cause I know that you do
چون میدونم دلت برام تنگ شده

I wanna get back
میخوام برگردم
Get back
برگردم به گذشته
With you
با تو

Don't look at me that way
اینطوری نگام نکن
I see it in your
من عشق رو
Eyes
تو چشمات می بینم

Don't worry about me
نگران من نباش
I've been
من
Fine
خوبم

I'm not gonna lie
من دروغ نمی گم
I've been a mess
من به هم ریختم
Since you've left
از وقتی که رفتی

And every time I see you
و هر وقت که می بینمت
It gets more and more
بیشتر
Intense
دیوونه میشم

I wanna get back
می خوام برگردم
To the old days
به روزهای گذشته
When the phone
وقتی تلفن
Would ring
زنگ میزد
And I knew it
و من میدونستم که
Was you
تو پشت خطی

I wanna talk back
میخوام با گذشته حرف بزنم
And get yelled at
و تو سرم داد بزنی
Fight for nothing
و به خاطر هیچی دعوا کنیم
Like we used to
مثل گذشته ها

Oh, kiss me
منو ببوس
Like you mean it
به معنای واقعی
Like you miss me
طوری که بفهمم دلت برام تنگ شده
Cause I know that you do
چون میدونم دلم برات تنگ شده

I wanna get back
میخوام برگردم
Get back
برگردم به گذشته
With you
با تو

You were the only one
تو تنها کسی بودی که
I wanted
من میخواستم
And you were the first one
و تو اولین نفری بودی که
I fell for
من عاشقش شدم

You're the only one
تو تنها کسی هستی که
That I've been needing
من بهش احتیاج داشتم
And I don't want to be
و من نمیخوام
Lonely anymore
تنها باشم

I wanna get back
من میخوام برگردم
To the old days
به روزای گذشته
When the phone
وقتی تلفن
Would ring
زنگ میزد
And I knew it
و من میدونستم
Was you
که تو پشت خطی

I wanna talk back
میخوام با گذشته حرف بزنم
And get yelled at
و تو سرم داد بزنی
Fight for nothing
و سر هیچی دعوا کنیم
Like we used to!
مثل گذشته ها

Oh, kiss me
منو ببوس
Like you mean it
به معنای واقعی
Like you miss me
طوری که بفهمم دلت برام تنگ شده
Cause I know
چون من میدونم
That you do
دلت برام تنگ شده

I wanna get back
من میخوام برگردم
Get back
برگردم به گذشته
With you
با تو

(Get back)
Get back
(Get back)
Get back

(Get back)
Get back
(Get back)
Get back

Oh, kiss me
منو ببوس
Like you mean it
به معنای واقعی
Like you miss me
طوری که بفهمم دلت برام تنگ شده
Cause I know
چون میدونم
That you do
دلت برام تنگ شده

I wanna get back
می خوام برگردم
Get back
برگردم
I wanna get back
برگردم به گذشته
Get back
برگردم

I wanna get back
می خوام برگردم
Get back
برگردم به گذشته
Get back
برگردم به گذشته
Yeah, yeah, yeah


You lyrics
Evanescence
Trsnslated by:Helia.S

The words have been drained from this pencil
این مداد داشت کلمات رو انکار میکرد
Sweet words that I want to give you
کلمات زیبایی که میخواستم به تو بگم
And I can't sleep
و من نمیتونم بخوابم
I need to tell you
باید بهت بگم
Goodnight
شب بخیر

When we're together, I feel perfect
وقتی ما با همیم...احساس خوبی دارم
When I'm pulled away from you, I fall apart
وقتی کنارت نیستم حس میکنم دارم از هم میپاشم
All you say is sacred to me
هر چیزی به من میگی برام مقدسه
Your eyes are so blue
چشمای ابیت
I can't look away
من نمیتونم بهت نگاه نکنم
As we lay in the stillness
 وقتی با هم توی ارامش هستیم
You whisper to me
تو با من زمزمه میکنی

"Amy, marry me
با من ازدواج کن
Promise you'll stay with me"
به من قول بده همیشه کنارم میمونی
Oh you don't have to ask me
تو نباید از من بپرسی
You know you're all that I live for
تو میدونی من فقط به خاطر تو زنده ام
You know I'd die just to hold you
میدونی برای اینکه تو رو در اغوش بگیرم دورغ میگم(به دیگران)ه
Stay with you
تا با تو بمونم
Somehow I'll show you
در هر صورت بهت نشون میدم
That you are my night sky
که تو اسمان شب منی
I've always been right behind you
من همیشه پشتت بودم
Now I'll always be right beside you
اما حالا همیشه کنارت میمونم

So many nights I cried myself to sleep
شبهای زیادی گریه کردم تا خوابم برد
Now that you love me, I love myself
حالا که تو منو دوست داری منم خودمو دوست دارم
I never thought I would say this
هیچوقت فکر نمیکردم اینو بگم
I never thought there'd be You
هیچوقت فکر نمیکردم یکی مثل تو رو پیدا کنم


امیدوارم خوشتون بیاد...

برچسب ها: ترجمه اهنگهای خارجی، ترجمه اهنگهای انگلیسی، ترجمه اهنگهای ادله، ترجمه اهنگهای دمی لواتو، ترجمه اهنگهای اونیسنس، دمی لواتو، ادله، ترجمه اهنگ جدید، اونیسنس، اوینیسنس، اوانسنس، demi lovato، adele، get back، evanescence، you، he won't go، ترجمه اهنگ demi lovato، ترجمه اهنگ evanescence، ترجمه اهنگ adele،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک